Nadanie stopnia generała Służby Więziennej.

Monitor Polski

M.P.2007.85.897

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2007 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2007 r.
o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej

nr 112-75-2007

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) na wniosek Ministra Sprawiedliwości nadaję stopień generała Służby Więziennej Panu pułkownikowi Pawłowi NASIŁOWSKIEMU.