Nadanie stopnia generała dywizji.

Monitor Polski

M.P.2006.30.321

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 kwietnia 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 r.
o nadaniu stopnia generała dywizji

nr 111-16-06

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) na wniosek Ministra Obrony Narodowej mianuję Księdza Biskupa generała brygady Tadeusza Stefana Płoskiego na stopień generała dywizji.