Nadanie stopnia generała brygady.

Monitor Polski

M.P.2020.932

Akt indywidualny
Wersja od: 13 października 2020 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.62.2020
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
o nadaniu stopnia generała brygady

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1221), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymieniony funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego mianowany zostaje na stopień generała brygady
pułkownik Maciej MATERKA.