Nadanie stopnia generała brygady. - M.P.2016.702 - OpenLEX

Nadanie stopnia generała brygady.

Monitor Polski

M.P.2016.702

Akt indywidualny
Wersja od: 21 lipca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.19.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2016 r.
o nadaniu stopnia generała brygady

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 740, 904 i 960), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymieniony funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego z dniem 20 czerwca 2016 r. mianowany zostaje na stopień generała brygady: pułkownik Andrzej Wojciech KOWALSKI.