Nadanie stopnia generała brygady.

Monitor Polski

M.P.2007.85.890

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2007 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 października 2007 r.
o nadaniu stopnia generała brygady

nr 112-66-07

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242) niżej wymieniony oficer mianowany zostaje na stopień

GENERAŁA BRYGADY

1. płk nie podl. ob. sł. wojsk. Mieczysław HUCHLA s. Władysława r. 1920.