Nadanie stopnia generała brygady. - M.P.2004.49.843 - OpenLEX

Nadanie stopnia generała brygady.

Monitor Polski

M.P.2004.49.843

Akt indywidualny
Wersja od: 25 listopada 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2004 r.
o nadaniu stopnia generała brygady

nr 111-50-04

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416), na wniosek Ministra Obrony Narodowej,

mianuję

Księdza Biskupa pułkownika Tadeusza PŁOSKIEGO

na stopień generała brygady.