Monitor Polski

M.P.2017.511

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.25.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2017 r.
o nadaniu stopnia generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 i 960 oraz z 2017 r. poz. 60) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaję stopień generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi Leszkowi SUSKIEMU.