Nadanie stopni generalskich.

Monitor Polski

M.P.2007.85.885

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2007 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 października 2007 r.
o nadaniu stopni generalskich

nr 112-48-07

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242) na wniosek Ministra Obrony Narodowej niżej wymienieni oficerowie Wojska Polskiego mianowani zostają pośmiertnie na stopień:

GENERAŁA BRONI
1. gen. dyw. HALLER Stanisławs. Władysławar. 1872 † CHARKÓW
2. gen. dyw. MINKIEWICZ-ODROWĄŻ Henryks. Kazimierzar. 1880 † KATYŃ
3. gen. dyw. SKIERSKI Leonards. Henrykar. 1866 † CHARKÓW
GENERAŁA DYWIZJI
4. gen. bryg. BILLEWICZ Leons. Lucjanar. 1870 † CHARKÓW
5. gen. bryg. BOHATEREWICZ Bronisławs. Kazimierzar. 1870 † KATYŃ
6. gen. bryg. KOWALEWSKI Aleksanders. Wiktorar. 1897 † CHARKÓW
7. gen. bryg. ŁUKOSKI-ORLIK Kazimierzs. Ignacegor. 1890 † CHARKÓW
8. gen. bryg. PLISOWSKI-ODROWĄŻ Konstantys. Karolar. 1890 † CHARKÓW
9. gen. bryg. SIKORSKI Franciszeks. Narcyzar. 1889 † CHARKÓW
10. gen. bryg. SKURATOWICZ Piotrs. Janar. 1892 † CHARKÓW
11. gen. bryg. SMORAWIŃSKI Mieczysławs. Janar. 1893 † KATYŃ
WICEADMIRAŁA
12. kontradm. CZERNICKI Ksawerys. Edwardar. 1882 † KATYŃ
GENERAŁA BRYGADY
13. płk ARWANITI Włodzimierzs. Janar. 1890 † CHARKÓW
14. płk BARANOWICZ Edwards. Fabianar. 1885 † KATYŃ
15. płk BISKUPSKI Augusts. Wiktorar. 1878 † KATYŃ
16. płk BŁAŻEJEWSKI Bolesławs. Hipolitar. 1890 † KATYŃ
17. płk BOKSZCZANIN Jans. Stanisławar. 1887 † CHARKÓW
18. płk BRZOSKO Rochs. Józefar. 1891 † CHARKÓW
19. płk BURCZAK Kazimierzs. Antoniegor. 1895 † CHARKÓW
20. płk CIĘCIEL Stanisławs. Janar. 1885 † KATYŃ
21. płk DĄBROWSKI Jans. Janar. 1890 † CHARKÓW
22. płk DMYTRAK Aleksanders. Sylwestrar. 1893 † CHARKÓW
23. płk DZIURZYŃSKI Kazimierzs. Janar. 1891 † KATYŃ
24. płk FREUND-KRASICKI Mikołajs. Władysławar. 1888 † CHARKÓW
25. płk GABRYŚ Jans. Pawłar. 1891 † CHARKÓW
26. płk GARBOWSKI Jans. Franciszkar. 1888 † CHARKÓW
27. płk GIGIEL-MELECHOWICZ Józefs. Antoniegor. 1890 † CHARKÓW
28. płk GRABOWSKI Tadeuszs. Władysławar. 1886 † CHARKÓW
29. płk HAUKE-BOSAK Karols. Zygmuntar. 1888 † CHARKÓW
30. płk HUSKOWSKI Felikss. Wiktorar. 1885 † CHARKÓW
31. płk JANISZEWSKI Lucjans. Władysławar. 1891 † CHARKÓW
32. płk JANISZOWSKI Jans. Lucjanar. 1874 † CHARKÓW
33. płk JAROCIŃSKI Edwards. Franciszkar. 1879 † KATYŃ
34. płk JASIŃSKI Lucjans. Franciszkar. 1893 † KATYŃ
35. płk JURKIEWICZ Ludwiks. Feliksar. 1887 † CHARKÓW
36. płk JUSZKIEWICZ Wacławs. Józefar. 1870 † CHARKÓW
37. płk KAMIŃSKI Felikss. Janar. 1886 † CHARKÓW
38. płk KAMIŃSKI Tadeuszs. Leopoldar. 1889 † KATYŃ
39. płk KAŃCZUCKI Edwards. Alojzegor. 1882 † CHARKÓW
40. płk KIEŁBIŃSKI Adams. Janar. 1886 † KATYŃ
41. płk KOWALEWSKI Maksymilians. Tomaszar. 1879 † CHARKÓW
42. płk KOZIEROWSKI Czesławs. Konstantegor. 1890 † CHARKÓW
43. płk KRAWCZYK Stanisławs. Feliksar. 1890 † CHARKÓW
44. płk KUCZEWSKI Bronisławs. Zygmuntar. 1884 † CHARKÓW
45. płk KULESZA Władysławs. Hieronimar. 1888 † KATYŃ
46. płk LESISZ Jerzys. Józefar. 1890 † CHARKÓW
47. płk MACIĄG Adams. Jakubar. 1879 † CHARKÓW
48. płk MALUSZYCKI Władysławs. Feliksar. 1873 † CHARKÓW
49. płk MARKIEWICZ-DOWBÓR Władysławs. Wiktorar. 1883 † CHARKÓW
50. płk MATZNER Bolesławs. Klemensar. 1889 † KATYŃ
51. płk MICHALSKI Władysławs. Ignacegor. 1892 † CHARKÓW
52. płk MOZOŁOWSKI Stefans. Józefar. 1892 † CHARKÓW
53. płk MÜLLER Karols. Franciszkar. 1885 † CHARKÓW
54. płk NADOLSKI Jerzys. Stanisławar. 1886 † CHARKÓW
55. płk NELKEN Jans. Edwardar. 1878 † KATYŃ
56. płk OBERTYŃSKI Tomaszs. Aleksandrar. 1896 † CHARKÓW
57. płk ORLEWICZ Stanisławs. Antoniegor. 1887 † KATYŃ
58. płk PAJĄK Józefs. Józefar. 1893 † CHARKÓW
59. płk PASZKIEWICZ Michałs. Stanisławar. 1883 † KATYŃ
60. ks. płk PASZKO Ryszards. Adolfar. 1878 † TWER
61. płk PAWLIKOWSKI Ludwiks. Stanisławar. 1896 † KATYŃ
62. płk PECKA Józefs. Walentegor. 1895 † CHARKÓW
63. płk PETRAŻYCKI Tadeuszs. Sewerynar. 1885 † CHARKÓW
64. płk PIÓRO Jans. Janar. 1887 † CHARKÓW
65. płk PŁONKA Władysławs. Wojciechar. 1895 † CHARKÓW
66. płk POLNIASZEK Franciszeks. Janar. 1892 † CHARKÓW
67. płk PROCNER Tadeuszs. Józefar. 1901 † CHARKÓW
68. płk PRZYCHOCKI Stanisławs. Jakubar. 1886 † CHARKÓW
69. płk RAGANOWICZ Marians. Franciszkar. 1892 † CHARKÓW
70. płk SAMÓJŁOWICZ-SALAMONOWICZ Ottons. Mamertar. 1885 † CHARKÓW
71. płk SASKI Edwards. Edwardar. 1892 † CHARKÓW
72. płk SCHROETTER Karols. Leopoldar. 1884 † CHARKÓW
73. płk SCHWARZENBERG-CZERNY Bolesławs. Bolesławar. 1890 † CHARKÓW
74. płk SOKOLEWICZ Wacławs. Józefar. 1887 † CHARKÓW
75. płk SOKÓŁ-SZACHIN Mieczysławs. Janar. 1889 † CHARKÓW
76. płk STEFANOWSKI Antonis. Adamar. 1885 † KATYŃ
77. płk SUDOŁ Franciszeks. Sebastianar. 1892 † CHARKÓW
78. płk SZAFRAN Jarosławs. Tomaszar. 1895 t CHARKÓW
79. płk SZWOJNICKI Antonis. Antoniegor. 1891 † CHARKÓW
80. płk ŚWIERCZYŃSKI Józefs. Józefar. 1893 † CHARKÓW
81. płk WIR-KONAS Alojzys. Antoniegor. 1894 † CHARKÓW
82. płk WOJTKIELEWICZ Alfonss. Aleksandrar. 1885 † CHARKÓW
83. płk WOJTKIEWICZ Władysławs. Michałar. 1883 † CHARKÓW
84. ks. płk WOJTYNIAK Czesławs. Walentegor. 1891 † TWER
85. płk ZABIELSKI Stefans. Antoniegor. 1887 † CHARKÓW
86. płk ZAGÓRSKI Karols. Franciszkar. 1886 † CHARKÓW
87. płk ZAŁUSKA Jans. Aleksandrar. 1889 † KATYŃ
88. płk ZEMBRZUSKI Konrads. Aleksandrar. 1890 † KATYŃ
89. płk ŻELISŁAWSKI Kazimierzs. Zygmuntar. 1893 † KATYŃ
KONTRADMIRAŁA
90. kmdr MOSZCZEŃSKI Leons. Ferdynandar. 1889 † KATYŃ