§ 5. - Nadanie statutu Związkowi Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasady... - M.P.1984.24.166 - OpenLEX

§ 5. - Nadanie statutu Związkowi Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasady prowadzenia rejestru tych straży.

Monitor Polski

M.P.1984.24.166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1984 r.
§  5.
1.
Wniosek w sprawie rejestracji terenowej ochotniczej straży pożarnej składają założyciele.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać nazwę terenowej ochotniczej straży pożarnej, adres siedziby, teren działalności oraz wykaz imienny co najmniej 10 założycieli.
3.
Powołanie lub rozwiązanie zakładowej ochotniczej straży pożarnej zgłasza kierownik zakładu pracy.
4.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać nazwę ochotniczej straży pożarnej, adres zakładu pracy oraz dane o osobach wchodzących w skład zarządu ochotniczej straży pożarnej (imiona, nazwiska, funkcje pełnione w zarządzie, miejsca zamieszkania).