§ 2. - Nadanie statutu Związkowi Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasady... - M.P.1984.24.166 - OpenLEX

§ 2. - Nadanie statutu Związkowi Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasady prowadzenia rejestru tych straży.

Monitor Polski

M.P.1984.24.166

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1984 r.
§  2.
Ustala się wzorcowy statut:
1)
terenowej ochotniczej straży pożarnej,
2)
zakładowej ochotniczej straży pożarnej.