§ 5. - Nadanie statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych... - M.P.1976.17.78 - OpenLEX

§ 5. - Nadanie statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasady prowadzenia rejestru tych straży.

Monitor Polski

M.P.1976.17.78

Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1980 r.
§  5.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych" (Monitor Polski z 1965 r. Nr 17, poz. 68 i z 1968 r. Nr 25, poz. 161),
2)
zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1957 r. w sprawie ustalenia statutu wzorcowego ochotniczej straży pożarnej (Monitor Polski Nr 67, poz. 409),
3)
zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 1962 r. w sprawie ustalenia wzorcowego statutu ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy (Monitor Polski z 1962 r. Nr 65, poz. 305 i z 1965 r. Nr 63, poz. 340),
4)
zarządzenie nr 125 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1971 r. w sprawie rejestracji i nadzoru nad ochotniczymi strażami pożarnymi (Dz. Urz. MSW Nr 8, poz. 26).