§ 4. - Nadanie statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych... - M.P.1976.17.78 - OpenLEX

§ 4. - Nadanie statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasady prowadzenia rejestru tych straży.

Monitor Polski

M.P.1976.17.78

Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1980 r.
§  4.
1.
Wniosek w sprawie rejestracji terenowej ochotniczej straży pożarnej składają założyciele.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać nazwę terenowej ochotniczej straży pożarnej, adres siedziby, teren działalności oraz wykaz imienny co najmniej 10 założycieli.
3.
Powołanie lub rozwiązanie zakładowej ochotniczej straży zgłasza kierownik zakładu pracy.
4.
Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać nazwę ochotniczej straży pożarnej, adres zakładu pracy oraz dane o osobach wchodzących w skład zarządu ochotniczej straży pożarnej (imiona, nazwiska, pełnione funkcje w zarządzie, miejsca zamieszkania).