§ 2. - Nadanie statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych... - M.P.1976.17.78 - OpenLEX

§ 2. - Nadanie statutu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenie wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasady prowadzenia rejestru tych straży.

Monitor Polski

M.P.1976.17.78

Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1980 r.
§  2.
Ustala się wzorcowy statut:
1)
terenowej ochotniczej straży pożarnej stanowiący załącznik nr 2,
2)
zakładowej ochotniczej straży pożarnej stanowiący załącznik nr 3.