§ 1. - Nadanie statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2021.209 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2021 r.
§  1. 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.