§ 3. - Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2006.25.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2006 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.