§ 2. - Nadanie statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.

Monitor Polski

M.P.2004.6.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2004 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu (M. P. Nr 26, poz. 435 i Nr 61, poz. 875).