§ 3. - Nadanie statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.

Monitor Polski

M.P.1995.68.762

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1995 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.