Nadanie statutu izbie rolniczej z siedzibą w Stanisławowie.

Monitor Polski

M.P.1939.178.426

Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1939 r.