Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1935.258.311

Akt indywidualny
Wersja od: 11 listopada 1935 r.