Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1936.215.378

Akt indywidualny
Wersja od: 16 września 1936 r.