Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.111.178

Akt indywidualny
Wersja od: 16 maja 1938 r.