Nadanie Srebrnego Krzyża Zasługi.

Monitor Polski

M.P.1938.92.138

Akt indywidualny
Wersja od: 22 kwietnia 1938 r.