Monitor Polski

M.P.1952.A-1.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 stycznia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA
z dnia 12 grudnia 1951 r.
w sprawie nadania orderu "Sztandar Pracy".

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1949 r. o orderze "Sztandar Pracy" (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 301) nadaję za zasługi położone dla Narodu i Państwa w dziedzinie przemysłu
ORDER "SZTANDAR PRACY" II KL.

inż. Topolskiemu Jerzemu.