Nadanie orderu "Sztandar Pracy". - M.P.1951.A-74.977 - OpenLEX

Nadanie orderu "Sztandar Pracy".

Monitor Polski

M.P.1951.A-74.977

Akt indywidualny
Wersja od: 23 sierpnia 1951 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 22 lipca 1951 r.
w sprawie nadania Orderu "Sztandar Pracy".

Nr 4/399/51

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1949 r. o Orderze "Sztandar Pracy" (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 301) nadaję za zasługi położone dla Narodu i Państwa w dziedzinie przemysłu

ORDER "SZTANDAR PRACY" II KL.

Kochowi Józefowi.