Nadanie orderu i odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2017.342

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 47/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lutego 2017 r.
o nadaniu orderu i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za aktywność podejmowaną na rzecz demokratyzacji życia akademickiego w ramach organizacji studenckiej "Niezależne Zrzeszenie Studentów"

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Wilczyński Grzegorz Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za aktywność podejmowaną na rzecz demokratyzacji życia akademickiego w ramach organizacji studenckiej "Niezależne Zrzeszenie Studentów"

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Wójcik Piotr Wojciech.