Monitor Polski

M.P.2017.147

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 585/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2016 r.
o nadaniu orderu i odznaczenia

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:
obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie fizyki, za rozwijanie polsko-brytyjskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Penrose Roger,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy uczelnianej i naukowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Potthast Karl.