Monitor Polski

M.P.2016.540

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 marca 2016 r.
o nadaniu orderu i odznaczenia

Rej. 124/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w upamiętnianiu najnowszej historii Polski, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Wieciech Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz kultywowania i upowszechniania tradycji ludowych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Urbański Zbigniew.