Monitor Polski

M.P.2016.329

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 lutego 2016 r.
o nadaniu orderu i odznaczenia

Rej. 65/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczone zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Niemczech, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zawadzka Elżbieta Barbara,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Niemczech, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Modzelewska-Kowalewska Beata Helena.