Monitor Polski

M.P.2020.428

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lutego 2020 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 37/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Republice Turcji

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego, za budowanie pozytywnego wizerunku Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Dohoda Antoni,

obywatele Republiki Greckiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w rozwijaniu polsko-greckiej współpracy, za promowanie Polski:

2. Manolopoulos Nikolaos, 3. Pliatsikas Ilias,

za zasługi w rozwijaniu polsko-greckiej współpracy naukowej i akademickiej:

4. Stogiannidou Ariadni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Mitkas Perykles A.