Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2019.552

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 171/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Cypryjskiej:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Cyprze, za popularyzowanie polskiej kultury i historii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kosińska Urszula,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Cyprze, za popularyzowanie polskiej kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Irzeński Zbigniew Jan, 3. Jurzak-Cebula Katarzyna Justyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Chrysanthou Małgorzata.