Monitor Polski

M.P.2018.43

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 października 2017 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 496/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

1. Włodarczak Józef,

za zasługi w niesieniu oświaty wśród społeczności polskiej w Mołdawii, za działalność polonijną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Mołdawii

2. Gałęcka Hanna Gabriela,

obywatele Republiki Mołdawii

3. Petras Antonina, 4. Rosca Anatolii.