Monitor Polski

M.P.2017.889

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 lipca 2017 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 300/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Niegosz Władysław Stefan,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za kultywowanie polskich tradycji narodowych

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kulski Julian,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec

za zasługi w działalności dziennikarskiej, za promowanie Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Dudek Bartosz.