Monitor Polski

M.P.2017.313

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 kwietnia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 22/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2017 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:
obywatel Arabskiej Republiki Egiptu

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-egipskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Bebars Reda Abdelrahman,

obywatel Republiki Filipin

za zasługi w rozwijaniu polsko-filipińskiej współpracy, za promowanie Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Lising Fernandino Tanseco,

obywatele Federacji Rosyjskiej

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Feldman Arkadij, 4. Miszurowska Tatiana.