Monitor Polski

M.P.2017.104

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 526/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 listopada 2016 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczone zostają obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Republice Bułgarii:
za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-bułgarskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Wilamowska Anna Maria,

za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za promowanie polskości

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Mierzejewska-Dimitrowa Barbara Maria, 3. Sroczyk-Peew Elżbieta Stefania.