Monitor Polski

M.P.2016.1055

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 433/2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 września 2016 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:
za wybitne osiągnięcia sportowe w dziedzinie badmintona, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mateusiak Robert Bogumił,

za osiągnięcia sportowe w dziedzinie badmintona, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Wacha Przemysław Marian, 3. Zięba Nadieżda.