Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2016.829

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 253/2016
REZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 czerwca 2016 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają obywatele Królestwa Danii:
za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-duńskiej współpracy gospodarczej, za działalność charytatywną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Marcinkowski Karol,

za zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kocuba Marek, 3. Szuster Lidia Łucja.