Monitor Polski

M.P.2016.525

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 marca 2016 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 115/2016

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Segal Abraham Izaak,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Niemczak Urszula Zofia, 3. Romaniuk Bogdan Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Szpytma Mateusz.