Monitor Polski

M.P.2014.994

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 października 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2014 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 281/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zawirski Władysław,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

2. Banach Mirosław Andrzej, 3. Barszczewska Irena, 4. Borowiec Janusz Witold, 5. Ciastowicz Mirosław Kazimierz, 6. Dąbski Lech Bernard, 7. Dobkowski Tadeusz, 8. Kukielka Stanisław, 9. Kurzeja Bogdan Kazimierz, 10. Łyko Andrzej Stanisław, 11. Majgier Zygmunt, 12. Mazur Wojciech Stanisław, 13. Mirowski Marian, 14. Nowak Krzysztof Wiktor, 15. Nowak Wojciech Władysław, 16. Paurowski Stanisław, 17. Pióro Krzysztof, 18. Piśniakowski Karol, 19. Studenny Zdzisław Andrzej, 20. Tochman Krzysztof Adam, 21. Warchałowski Andrzej, 22. Zalewski Andrzej.