Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2011.39.436

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 maja 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 stycznia 2011 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 47/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju szermierki w Polsce, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kosman Mariusz Krzysztof,

za zasługi dla rozwoju szermierki w Polsce, za osiągnięcia sportowe

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Dmowska-Andrzejuk Danuta Małgorzata, 3. Nelip Ewa, 4. Piekarska Magdalena, 5. Stroka Małgorzata Agata.