Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2010.87.1017

Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 2010 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 265/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Królestwie Marokańskim:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-marokańskiej współpracy, za promowanie spraw Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ZASŁUGI

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Albert Krzysztof Maria,

za zasługi w krzewieniu tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

2. Pietrzak Grażyna Teresa,

obywatelka Królestwa Marokańskiego

za zasługi w pracy na rzecz polskiej służby dyplomatycznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Molhiq Halima.