Monitor Polski

M.P.2008.7.80

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 października 2007 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 185/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Australijskiego

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Błaszczyk Hubert Andrzej, na wniosek Ministra Budownictwa

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz rozwoju budownictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Antoszczuk Tomasz, 3. Sieradzki Wiktor, 4. Ściuba Krzysztof Marek, 5. Ulatowski Jan, 6. Winnicka Alicja,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Dondziło Bogdan, 8. Grabowiec Jerzy Andrzej, 9. Krzysteczko Henryk, 10. Leśniczak-Niedźwiecka Krystyna, 11. Łoś Walerian Stanisław, 12. Równicka Zofia Anna, 13. Sosnowski Kazimierz Paweł, 14. Wieczorek Jarosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Budnicki Grzegorz, 16. Chrobak Kazimierz, 17. Dziergowski Roman, 18. Filipek Jan, 19. Gierada Teresa, 20. Gnat Jacenty, 21. Jasińska Maria Danuta, 22. Kiersznicki Marek, 23. Kowalski Grzegorz, 24. Kuchciński Grzegorz, 25. Makowski Roman, 26. Małolepszy Piotr, 27. Micał Robert Andrzej, 28. Mizera Maria Jolanta, 29. Nawrót Piotr, 30. Padlewska Maria Teresa, 31. Sądecki Władysław, 32. Sieradzka Janina, 33. Skłodowski Tadeusz, 34. Włodarczyk Grzegorz,

na wniosek Ministra Gospodarki

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Buczek Andrzej Jan, 36. Sajdok Bogdan, 37. Śmiłowski Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Bogacki Feliks,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Bielas Witold, 40. Biełka Bogdan, 41. Czekajski Janusz, 42. Franczuk Waldemar, 43. Haratyk Jerzy Andrzej, 44. Hudzik Zenon, 45. Kubas Janusz Adam, 46. Przybylski Karol Piotr,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Rudka-Stefaniak Jadwiga, na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Lulek Janina Krystyna, 49. Majewski Przemysław Wojciech, 50. Sobczak Halina, 51. Szaufer-Hajdrych Mirosława, 52. Szulc Andrzej Stanisław, 53. Wesołowska Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Duda Grażyna, 55. Gośliński Tomasz Adam, 56. Marciniak Ryszard Franciszek, 57. Romanowski Leszek, 58. Tykarska Ewa Maria, 59. Urbowicz Grażyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Kus Krzysztof Grzegorz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w upowszechnianiu tradycji ludowych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Kozińska Hanna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Wojciechowska Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Gruszczyński Apolinary,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Lamparski Ryszard, 65. Lewicki Jan Henryk, 66. Rogulski Jan Wojciech, 67. Wojciechowski Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Ocypa Jan, 69. Rogowski Zdzisław Marek, 70. Sieczka Jerzy Jan,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Niewczas Teresa Natalia, 72. Sekulski Jerzy Stanisław,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Puakowski Hieronim Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Czarnowska Żyta, 75. Siudem Przemysław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Doroz Dariusz Zbigniew, 77. Grabowska Katarzyna Wanda, 78. Grzegorczyk Jolanta, 79. Gwardjan Mariusz Stanisław, 80. Kulkiewicz Tadeusz Jan, 81. Łukasik Anna, 82. Polak Zbigniew Jerzy, 83. Szebla-Bartosińska Anita Magdalena, 84. Uchański Artur Wiktor, 85. Wyszkowski Wiesław Roman,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Lamparski Bogumił, 87. Prociak Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Brach Elżbieta Jadwiga,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

89. Cudny Marek Janusz, 90. Dąbrowski Henryk, 91. Dziobak Grzegorz Kazimierz, 92. Grabiec Dariusz Piotr, 93. Grygiencza Dariusz Bogusław, 94. Jarosz Zbigniew, 95. Kowalski Adam, 96. Kroszkiewicz Krzysztof, 97. Kunicki Jerzy, 98. May Krzysztof Paweł, 99. Modzelewski Dariusz, 100. Połubiejko Jan, 101. Prościo Andrzej, 102. Soczewka Adam Sylwester, 103. Szczepan Dariusz, 104. Szymański Stanisław, 105. Szymczak Tadeusz Janusz, 106. Zubowicz Grzegorz.