Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2006.64.663

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2006 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 69/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Baranowska Marianna,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi dla obronności i suwerenności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. płk Grzybowski Marek Stanisław, 3. ppłk Rosa Andrzej Wojciech, 4. Szczepański Cezary Jerzy, 5. Zarzycki Bohdan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

6. Arczewski Zenon,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Anduła Stanisław, 8. Cegliński Wincenty Jan, 9. ppłk Ewertowski Tomasz, 10. Gryka Sławomir Zenon, 11. mjr Sęderowski Robert Adam, 12. Zawadziak Halina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. mjr Adamczyk Robert Przemysław, 14. Belowska Maria Aleksandra, 15. ppłk Butrym Jan Antoni, 16. Dudzic Piotr Eugeniusz, 17. Franczyk Henryka Alina, 18. Goldberg Zenon Bogusław, 19. ks. ppłk Gulak Stanisław, 20. mjr Jabłonka Marek Wojciech, 21. kpt. Kisiel Krzysztof, 22. kmdr por. Kolator Dariusz, 23. Kucharczyk Andrzej Józef, 24. płk Leśnikowski Władysław, 25. ppłk Lewandowski Andrzej Krzysztof, 26. mjr Mrowiec Robert, 27. Mróz Maria, 28. mjr Stefaniak Tomasz Stanisław, 29. Szałański Marcin, 30. Szlęzak Ryszard Stanisław, 31. kpt. Wiatrowski Jerzy Marek, 32. Woźniak Krzysztof Bonifacy, 33. Wójcik Ewa Elżbieta, 34. mjr Zarębiński Bogdan, 35. ppłk Żurawski Piotr,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

36. Koprianiuk Feliks, 37. Sawicki Wacław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Głowacki Zenon, 39. Korgul Bolesław Julian, 40. Olech Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Kucharczyk Józef Jan, 42. Mizerski Józef Zbigniew, 43. Wiczuk Jan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi dla społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Żółtowski Wiesław Grzegorz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

45. Maciuszek Stanisław Walenty,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi dla rozwoju bankowości spółdzielczej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Skorupa Marianna,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi dla społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

47. Koprowiak Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w pracy na rzecz opieki paliatywnej:

48. Nerkowska Marzenna Maria, 49. Urbanowicz Emilia,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej

50. Dublan Mirosław Jan,

za zasługi dla rozwoju rzemiosła, za działalność społeczną:

51. Murawski Krzysztof, 52. Soliński Wiesław Tadeusz.