Monitor Polski

M.P.2005.19.303

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2004 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 305/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz obronności i suwerenności kraju, za zasługi w służbie w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. płk Spychała Zygmunt Stanisław,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w służbie w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. płk Grecki Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. kpt. Kowalonek Roman, 4. mjr Oleksy Zbigniew, 5. chor. szt. Płuciennik Dariusz Szczepan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. kpt. Ciarkowski Grzegorz, 7. mjr Królikowski Andrzej Krzysztof, 8. kpt. Paras Paweł Henryk, 9. por. Pasiński Tomasz Wojciech, 10. mjr Pawelski Andrzej Franciszek, 11. mjr Szkolniak Ireneusz, 12. kpt. Wieraszko Artur Grzegorz,

za odwagę i męstwo wykazane w czasie wykonywania zadań służbowych w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

KRZYŻEM

ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

13. st. chor. Banakiewicz Marek, 14. st. szer. Frel Robert, 15. st. szer. Usarek Grzegorz.