Monitor Polski

M.P.2005.18.294

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2004 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 301/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, za osiągnięcia w działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. abp. Martyniak Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla rozwoju rolnictwa

2. Główczyński Włodzimierz Wojciech,

za zasługi dla rozwoju infrastruktury wodnej

3. Nerc Bogusław,

za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej

4. Szeweluk Stefan Marian,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

5. Masternak Stanisław Kazimierz,

za zasługi w pracy zawodowej, za promowanie Kopalni Soli "Wieliczka" jako obiektu turystycznego:

6. Sikora Jan, 7. Suślik Adam Stanisław.