Monitor Polski

M.P.2005.16.268

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2004 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 286/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowej, za osiągnięcia w dziedzinie chirurgii i onkologii

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kulig Jan,

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

za zasługi dla rozwoju i popularyzacji sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Długosz Ryszard Marcin, 3. Gorajski Andrzej, 4. Makowiecki Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Jarosiński Sylwester, 6. Król Benedykt, 7. Machowski Władysław, 8. Milewska Wiesława Danuta, 9. Olech Andrzej Maciej, 10. Parfianowicz Ludomir, 11. Pętlicki Leszek, 12. Prończuk Józef, 13. Trzpil Lech, 14. Wojtkowiak Urszula Teresa, 15. Zwoliński Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Antonowicz Jerzy, 17. Banach Robert, 18. Bączek-Motała Barbara Bożena, 19. Cegiełka Jan, 20. Górnicka-Antonowicz Anna Danuta, 21. Parfianowicz Joanna, 22. Podsiadły Leszek Józef, 23. Porzycz Janusz Przemysław, 24. Porzycz Jerzy, 25. Widziewicz Remigiusz,

na wniosek Ministra Gospodarki i Pracy:

za zasługi dla wynalazczości, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Bulkowski Lech Józef, 27. Kieljan Danuta, 28. Piotrowska Zofia Stanisława, 29. Szulbiński Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Bałchanowska Zofia, 31. Machowska Zofia, 32. Malinowski Sławomir, 33. Osiak Jarosław Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Szczepaniak Remigiusz Marcin,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Ćwioro Andrzej, 36. Kania Jan Andrzej, 37. Pielech Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Hajduk Piotr, 39. Matusiak Jolanta Helena, 40. Rachwalski Marian Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Grechuta Justyna, 42. Zubert Mariusz Leszek,

na wniosek Ministra Infrastruktury

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Dybicz Barbara Helena, 44. Wiśniewski Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Frątczak Bronisława Regina, 46. Gawin Elżbieta, 47. Kęsicka Ewa Alicja, 48. Malinowska Elżbieta Hanna, 49. Stasiak Elżbieta Katarzyna,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Lipa Alicja Elżbieta, 51. Brzeziński Maciej, 52. Hołub Irena Zofia, 53. Zawadzka Izabella Ewa, 54. Urban Małgorzata Ewa,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi dla rozwoju rzemiosła:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Felisiak Marian Stefan, 56. Kuźmiński Leon, 57. Muszyński Zbigniew Kazimierz, 58. Pietrzak Edward Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Jóźwiak Piotr Leszek, 60. Kuczyńska Helena, 61. Paczkowski Zbigniew, 62. Rosiński Sylwester, 63. Żak Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Belzyt Zbigniew Waldemar, 65. Górnikiewicz Michał, 66. Maciejczyk Henryk Adam, 67. Maciejczyk Tadeusz Jan, 68. Muszyńska-Nowak Marlena Jolanta, 69. Ratajczak Zenon, 70. Robak Ryszard Adam, 71. Trela Czesław Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Pinkowski Jan, 73. Wieczorek Bronisław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Janusz Jadwiga Zofia, 75. Kędzierska Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Dura Leszek, 77. Jóźwik Zygmunt, 78. Kuczkowska Dorota, 79. Szczepańska Danuta,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Bukiewicz Józef, 81. Gocłowski Krzysztof, 82. Radzio Ryszard Stanisław, 83. Simiński Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Drzewiecki Wacław, 85. Głazowski Zbigniew Janusz, 86. Łuczak Jan, 87. Skrzypek Daniel Józef, 88. Skrzypek Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Alkosa Grażyna Wiesława, 90. Kurzawski Eugeniusz, 91. Malarczyk Robert,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Borek Józef, 93. ks. Grobys Konrad,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Mikisz Zdzisław Jan,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Mamiński Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Fiks Czesław, 97. Kasprzak Zygmunt, 98. Kmieć Kazimierz,

za zasługi w działalności społecznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Lipieta Aniela,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Kaczor Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Hołówka Waldemar Krzysztof, 102. Wachecki Cezary,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

103. Potaczek Janusz Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

104. Szydło Antoni,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Białecki Mirosław Edmund, 106. Brzozowski Wenancjusz, 107. Ciękosz Ryszard, 108. Gajlewicz Ewa Stanisława, 109. Iwaniec Adam, 110. Ropelewska Natalia Regina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Chodorski Romuald, 112. Chojnacki Stanisław, 113. Gładysz Ewa, 114. Kalinowski Jerzy, 115. Kłoszewski Artur, 116. Kos Tomasz Andrzej, 117. Krawczyk Wiesława, 118. Makowski Wiesław, 119. Mańkowski Jerzy, 120. Miszewski Stanisław, 121. Orzoł Marian, 122. Perkowski Wojciech Leon, 123. Piotrowski Dariusz Antoni, 124. Ptasik Jerzy, 125. Radoń Krzysztof Jan, 126. Suchacz Mieczysław, 127. Wasilka Jerzy, 128. Wierzbicki Wojciech, 129. Włodarski Dariusz, 130. Zalewski Marek, 131. Zientarski Grzegorz, 132. Zmudczyński Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

133. Dwornicki Józef, 134. Jędrzejczyk Tomasz, 135. Kossakowski Czesław, 136. Kostka Zbigniew, 137. Kostrzewa Krzysztof Szczepan, 138. Koziatek Eugeniusz, 139. Krulak Adam Stanisław, 140. Ksybek Arkadiusz, 141. Majewski Dariusz Janusz, 142. Siuda Jerzy, 143. Sobotka Ireneusz, 144. Wiśniewski Zygmunt,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju strzelectwa sportowego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

145. Czopowska Elżbieta,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

146. ks. Kłos Aleksander Franciszek,

za zasługi dla rozwoju rolnictwa, za osiągnięcia w pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

147. Iwicka Ewa Krystyna, 148. Kleina Regina Franciszka, 149. Lewańczyk Henryk, 150. Rocławska Hanna Maria, 151. Rosińska Wiesława, 152. Właszyn Jan, 153. Wyrobek Anna,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi na rzecz rozwoju budownictwa, za działalność samorządową

154. Panic Lechosław Kazimierz,

za zasługi na rzecz rozwoju kultury i muzealnictwa

155. Szymańska Dobrochna Kazimiera,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi na rzecz ochrony zdrowia, za działalność społeczną

156. Sokołowski Jacek,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

157. Szymelfenig Edward,

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz rozwoju rolnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

158. Guzewska-Smyk Marianna, 159. Jasiński Ryszard, 160. Krawczyk Witold Józef, 161. Łesak Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

162. Denisowska Leokadia, 163. Dutkiewicz Irena, 164. Kaźmierczak Leokadia, 165. Kozaczuk-Samborska Stefania Zofia, 166. Kucharski Wojciech, 167. Lech Helena, 168. Mazurkiewicz Jan Tadeusz, 169. Piasecka Janina, 170. Skotnicki Mirosław, 171. Tyszkiewicz Stanisław Henryk, 172. Wesołowska Genowefa, 173. Wiszniewska Celina Elżbieta, 174. Wrona Teresa,

za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

175. Mazik Henryka Zofia.