Monitor Polski

M.P.2005.16.266

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2004 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 280/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia w działalności artystycznej, za zasługi w pracy organizacyjnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Bugaj Tomasz Michał,

za zasługi w działalności na rzecz Fundacji "Europa Jest Wśród Nas":

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bebelska Małgorzata Eulalia, 3. Darska Anna Antonina, 4. Potok Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Chruślińska Izabella Dorota, 6. Januszewska Nina, 7. Szydłowska-Żurawska Anna Barbara,

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

za zasługi dla rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Chewiński Andrzej Kazimierz, 9. Dunecka Małgorzata, 10. Dunecki Leszek, 11. Dziamski Witold Marceli, 12. Grunwald Małgorzata Anna, 13. Janiszowski Krzysztof Henryk, 14. Jędrejek Danuta Henryka, 15. Mamiński Bogusław, 16. Olszewski Henryk Józef, 17. Pikula Wiktor Stefan, 18. Urbańska Danuta, 19. Zieliński Waldemar Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Gejsler Monika, 21. Jaros Marek Tadeusz, 22. Kiljan Iwona Renata,

na wniosek Ministra Gospodarki i Pracy

za zasługi dla telekomunikacji:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Buda Andrzej Erazm, 24. Karwowski Andrzej, 25. Mącik Józef Bronisław, 26. Zagórski Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Rutkowski Tomasz Maciej,

na wniosek Ministra Infrastruktury

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bełza Krzysztof, 29. Kocyan Zdzisława Danuta, 30. Krawczyk Jerzy Jan, 31. Ładzińska Barbara Iwona, 32. Ochnio Kazimiera, 33. Sieradzka Barbara, 34. Szerszeński Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Norowska Elżbieta Helena, 36. Piotrowska Anna, 37. Wieczorek Iwona, 38. Zbrzeźny Monika Barbara,

na wniosek Ministra Kultury

za osiągnięcia w działalności artystycznej, za zasługi w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Kaszyński Bronisław, 40. Kociuban Jacek, 41. Kwaśny Wiesław, 42. Pędziałek Mariusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Błachut Tadeusz, 44. Majka-Pacanek Teresa, 45. Matynian-Hałoń Lidia, 46. Mentel Jacek, 47. Łysiński Jerzy, 48. Szewczyk Konstanty,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Troszyńska Agnieszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Andronowska Aneta, 51. Kubczak Krystyna, 52. Kucharski Jan Ludwik, 53. Piskuła Mariusz Konrad, 54. Radecka Hanna Jadwiga, 55. Skipor Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Karol Halina, 57. Kłos Jan, 58. Krzywiec Witold, 59. Kubiak Dorota, 60. Szerejko Krzysztof, 61. Ustjanowska Beata Iwona,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Hoffman Jerzy Józef, 63. Rogowski Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Ciećka Stefan Jan, 65. Dziergwa Jan Adam, 66. Farbotko Jan, 67. Goga Mirosław, 68. Górski Andrzej Aleksander, 69. Jagielski Ryszard Jan, 70. Jaśkiewicz Tadeusz, 71. Kozłowski Wojciech Grzegorz, 72. Lesiakowski Edmund Marek, 73. Malarski Józef, 74. Matusiak Marek, 75. Przybysz Lucjan, 76. Sadecki Ireneusz, 77. Sokulski Witold, 78. Starybrat Roman, 79. Szadłowski Janusz Bronisław, 80. Wojtyniak Eugeniusz Kazimierz, 81. Wtorkowski Andrzej, 82. Zawadzki Tadeusz Tomasz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Dolecki Roman, 84. Graczyk Ryszard, 85. Janeczko Henryk, 86. Kaczmarczyk Stanisław, 87. Kamiński Roman, 88. Krastyń Marek, 89. Lisewski Henryk, 90. Margiela Wiesław, 91. Nowicki Jerzy Kazimierz, 92. Tarasiński Zygmunt, 93. Topolski Marian, 94. Walczyk Stefan, 95. Zawadzki Władysław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Ciastoń Marek, 97. Druzgała Jerzy, 98. Mendrych Stanisław Wojciech, 99. Nowak Stanisława Janina, 100. Pietras Edward, 101. Róg Józef Maciej, 102. Świerk Franciszek, 103. Wiśniowski Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Babiński Józef, 105. Barnaś Wiesława, 106. Bartkiewicz Marek Edmund, 107. Barylak Bohdan, 108. Błachut Józef Stanisław, 109. Mirek Janina, 110. Weiss Stanisław Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Fruga Bogusława Ewa, 112. Juszczyk Alicja Stanisława, 113. Kumorek Marian,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

114. Kulinowski Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Kieroński Kazimierz, 116. Włudyka Augustyn, 117. Zabawski Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Job Czesław Wiktor,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Bieżoński Tadeusz Antoni, 120. Kondracki Jerzy Jan, 121. Misiun Jan Józef, 122. Popielarski Mirosław Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Arent Leszek Andrzej, 124. Grzymkowski Andrzej, 125. Krzyżewski Waldemar Antoni, 126. Maraszek Krystyna,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Antosz Władysław, 128. Batko Józef Franciszek, 129. Cieliński Eugeniusz, 130. Gnida Zbigniew, 131. Kocot Stanisław, 132. Kohut Edward, 133. Małek Wojciech, 134. Matysiak Alojzy, 135. Osetkowski Stanisław, 136. Skiba Stanisław, 137. Winiarski Ryszard Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Bilska Małgorzata, 139. Fijołek Ewelina, 140. Godzwon Grzegorz, 141. Koczarian Sierioża, 142. Kozdrański Grzegorz, 143. Kustra Jan, 144. Sakowska-Kamińska Brygida Katarzyna, 145. Sokołowski Andrzej Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

146. Brudny Krzysztof, 147. Rzeźnik Leonard, 148. Walentyńska-Godzwon Beata, 149. Winiarz Piotr Jan,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

150. Małyska Helena Stanisława,

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

151. Wildner Ingeborg Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

152. Łacek Józef, 153. Rożnowska Małgorzata Magdalena, 154. Starok Walter, 155. Szramek Róża, 156. Wacławczyk Karol Teodor,

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

157. Kurek Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

158. Berkowski Sławomir Piotr, 159. Bryła Maria Wanda, 160. Goner Helena, 161. Ogórek Krystyna Józefa, 162. Kozłowska Teresa Katarzyna, 163. Leś Władysława, 164. Nowak Urszula, 165. Proksa-Kaczmarek Bożena, 166. Skinderowicz Ewa Małgorzata, 167. Więckowski Wiesław Antoni, 168. Zuber Marian Bolesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

169. Kępka Anna Maria, 170. Tomala Anna Bożena, 171. Tyrawski Paweł, 172. Wilk Urszula,

za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

173. Biela Józef Jan, 174. Nikodemski Marek Roman, 175. Orlińska Urszula Maria, 176. Stępień Aleksander Jan, 177. Żmija Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

178. Banaszkiewicz Urszula Daniela, 179. Skowrońska Teresa, 180. Standerski Sławomir, 181. Wieczorek Helmut Engelbert, 182. Witek Adam Kazimierz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

183. Waszut Jan,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

184. Bursa Andrzej, 185. Cwalina Zdzisław, 186. Tańcula Jerzy, 187. Wojsław Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

188. Nikonowicz Krzysztof, 189. Tokarski Andrzej,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI

ZA DZIELNOŚĆ

190. Kłembowski Mariusz, 191. Wardzyński Robert.