Nadanie orderu i odznaczeń. - M.P.2004.38.670 - OpenLEX

Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.38.670

Akt indywidualny
Wersja od: 15 września 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 50/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla gospodarki narodowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Szczęśniak Sylwester,

na wniosek Ministra Infrastruktury:

za zasługi dla rozwoju telekomunikacji:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Wojcieszak-Poprawa Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Zejdler Mariusz Piotr,

za zasługi dla rozwoju transportu samochodowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Pietrzak Zdzisław, 5. Popiołek Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Bera Tadeusz, 7. Cempura Stanisław, 8. Szlachta Józef,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi w umacnianiu obronności i suwerenności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. ppłk But Jarosław, 10. ppłk Czuba Bogusław, 11. ks. mjr Hajduczenia Mikołaj, 12. ppłk Lejek Henryk, 13. płk Pałasz Kazimierz, 14. Rodenko Tadeusz, 15. ppłk Rudny Alfred,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. ks. Andrejuk Aleksy, 17. Bartosiak Jerzy, 18. ppłk Bielawski Marek Stanisław, 19. ks. ppłk Bójko Eugeniusz, 20. Budnik Kazimierz, 21. ppłk Dębicki Marek Stanisław, 22. Głuszczyk-Nalepa Małgorzata, 23. płk Grabowski Wojciech, 24. ppłk Jachoł Mariusz Stanisław, 25. ks. mjr Konachowicz Aleksander, 26. Krzywoszyńska Wiesława, 27. Marchow Lech, 28. Maślanka Zbigniew, 29. ppłk Nienartowicz Marek Robert, 30. mjr Pawłowski Piotr Janusz, 31. ppłk Piotrak Andrzej, 32. Przeczewski Ireneusz, 33. ppłk Szczepański Sławomir Franciszek, 34. Ura Jan Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Bukowska Anna, 36. ppłk Chołuj Tomasz, 37. mjr Galuba Dariusz, 38. mjr Grzejszczyk Robert, 39. mjr Jankowski Jerzy Kazimierz, 40. mjr Jastrzębski Przemysław Piotr, 41. chor. szt. Kondrusik Jan, 42. mjr Kordas Bronisław, 43. mjr Kuleta Dariusz, 44. mjr Marszałek Marek Stanisław, 45. kpt. mar. Mikołajczak Piotr, 46. kpt. Napiórkowski Bartłomiej, 47. Stankowski Marek, 48. mjr Sylwestrzak Dariusz Stanisław, 49. mjr Szałkowski Wiesław, 50. Szymonowicz Wiktor, 51. Wojtala Ryszard Stanisław, 52. mjr Wojtaszewski Mariusz Robert, 53. kpt. Żelazo Piotr Marek,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

za zasługi dla rozwoju rybactwa śródlądowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Milczarzewicz Witold,

za zasługi dla rozwoju rolnictwa i rynków rolnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Firkowicz Jerzy, 56. Izdebski Zbigniew, 57. Potyra Stanisław Mariusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Dobrosielska Maria, 59. Pawłowska Maria Urszula, 60. Pilarczyk Zofia Anna, 61. Sochaczewski Waldemar, 62. Tymińska Jolanta Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Dębski Zbigniew Paweł, 64. Jasińska Joanna Magdalena,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Aszurkiewicz Ryszard, 66. Cieśla Andrzej Władysław, 67. Domagała Stanisław, 68. Gajzler Leszek, 69. Huszkiewicz Cezary, 70. Jasonek Leszek Zygmunt, 71. Klich Zbigniew, 72. Kućmierz Jerzy Krzysztof, 73. Magner Andrzej Krzysztof, 74. Olszowski Stanisław, 75. Orczyk Tadeusz Zygfryd, 76. Piłka Jacek Robert, 77. Poparda Arkadiusz, 78. Sierant Damian, 79. Surma Kazimierz, 80. Szczerbiak Marek Franciszek, 81. Szewczyk Leszek, 82. Tarasewicz Władysław Bronisław, 83. Urbańczyk Edward, 84. Wasinkiewicz Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Bartkowicz Jerzy Damazy, 86. Brzezicki Jerzy Mikołaj, 87. Domino Andrzej Jan, 88. Formusiewicz Jan, 89. Gawda Marek, 90. Gawron Ludwik, 91. Gorący Stanisław, 92. Jakubowski Tadeusz, 93. Jamróz Wiesław Czesław, 94. Jaworski Eugeniusz, 95. Kapłan Roman, 96. Karaś Andrzej, 97. Karwowski Jerzy Bronisław, 98. Klobassa-Zrencki Stanisław, 99. Kryń Stanisław, 100. Ładziak Jan, 101. Malec Mieczysław, 102. Myszka Edmund, 103. Orzęcki Stanisław Piotr, 104. Osiński Jerzy, 105. Pęcherz Marian Andrzej, 106. Przewieslik Jerzy Tomasz, 107. Sajnóg Leszek Jan, 108. Skowroński Walerian, 109. Staszak Janusz, 110. Sterniuk Marek, 111. Sudoł Kazimierz, 112. Wesołek Krystyna Maria, 113. Wilk Krystyna, 114. Wiśniewski Jan, 115. Witczak Mieczysław, 116. Witkowski Janusz, 117. Zaleski Eugeniusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Barski Bogdan, 119. Bartosiewicz Maria, 120. Cichoński Stefan Henryk, 121. Gołębiowski Marian Eugeniusz, 122. Folta Wanda, 123. Huk Zbigniew, 124. Jędrysik Adam, 125. Kita Jadwiga, 126. Klimczyk Adam, 127. Kramorz Adam Michał, 128. Królikowska Halina, 129. Kucharski Andrzej, 130. Kurianowicz Jan, 131. Lasia-Marczyńska Wiesława, 132. Malec Stanisław, 133. Mikołajun Leonard, 134. Nalepa Eugeniusz, 135. Niemiec Tadeusz, 136. Niewczas Ryszard, 137. Nosal Wiesław, 138. Nowicki Tomasz Czesław, 139. Rybacki Marek, 140. Serwatka Stanisław, 141. Słupski-Kartaczowski Cezary, 142. Stodulska Jolanta Barbara, 143. Szydło Andrzej Dariusz, 144. Taraciński Jan Henryk, 145. Tatarska Aleksandra, 146. Wasinkiewicz Zbigniew, 147. Więcewicz Grzegorz, 148. Wójcik Lidia,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

149. Jurkowski Henryk,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

150. Kamiński Zdzisław Jan, 151. Kurlanc Tadeusz Janusz, 152. Rymarczyk Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

153. Gajowiec Jan, 154. Gregier Wiesława Jadwiga, 155. Seremak Marzenna Leokadia, 156. Skrok Maria,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

157. Orzechowski Stanisław Józef,

za zasługi w działalności na rzecz spółdzielczości bankowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

158. Pietrzak Grażyna Halina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

159. Klażyńska Jolanta Elżbieta, 160. Kryska Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

161. Berger Feliks, 162. Górniak Edward, 163. Krzeszewski Zygmunt, 164. Lis Jan, 165. Melibruda Adam, 166. Pawliński Jan, 167. Podgórski Łucjan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

168. Bartoszewska Krystyna, 169. Kowalski Józef, 170. Spłocharska Helena,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w szerzeniu idei integracji europejskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

171. Karasiewicz Elżbieta Marianna, 172. Matlak Krzysztof Jan, 173. Puzyna Włodzimierz, 174. Sochański Bartłomiej Julian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

175. Berlińska Urszula Teresa, 176. Kościńska Krystyna, 177. Więcaszek Dariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

178. Polikowska Renata Anna, 179. Szłapka Katarzyna Dorota.