Nadanie orderu i odznaczeń. - M.P.2004.15.236 - OpenLEX

Nadanie orderu i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.15.236

Akt indywidualny
Wersja od: 30 marca 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 listopada 2003 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 215/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Tetelewski Tadeusz Adam,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności społecznej na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Adamiec Dariusz, 3. Gontarczyk Jerzy Władysław, 4. Gruca Elżbieta Regina, 5. Kazimierska-Szczepańska Maria Teresa, 6. Kocięcki Sławomir, 7. Kraśniewski Stanisław, 8. Krejner Paweł Tomasz, 9. Kubal Michał, 10. Marynowski Jacenty Leszek, 11. Matejak Waldemar Marian, 12. Nowicki Franciszek Czesław, 13. Nurzyński Marek Jan, 14. Podgórski Andrzej, 15. Roszkiewicz Paweł Tomasz, 16. Tomczak Jacek, 17. Włodarczyk Wiesław, 18. Zybowski Jan Julian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Apalczyk Józef, 20. Bakensztos Mieczysław Władysław, 21. Balcerak Roman Waldemar, 22. Baran Janusz Szczepan, 23. Bartnicki Adam, 24. Bocianiak Zygmunt Wacław, 25. Byczuk Jerzy Antoni, 26. Cecerski Zbigniew Franciszek, 27. Cendlak Aleksander Karol, 28. Chorążewicz Mariusz Adam, 29. Ciak Tadeusz, 30. Czerniakowski Wojciech Mieczysław, 31. Dąbrowski Grzegorz, 32. Dąbrowski Henryk, 33. Dobek Krzysztof, 34. Dorociński Lech, 35. Duszak Edward, 36. Dziamałek Krzysztof, 37. Foremny Jarosław, 38. Głąb Zbigniew Jan, 39. Gocał Bronisław, 40. Gołaszewski Zenon, 41. Grochal Jan, 42. Grzelak Zbigniew Antoni, 43. Irek Roman Ignacy, 44. Jasionek Janusz, 45. Jaworski Marek, 46. Jóźwiak Bernard, 47. Kawczyński Marek, 48. Kołakowski Stanisław Kazimierz, 49. Kośnik Andrzej, 50. Kośnik Krzysztof, 51. Krajewski Marian, 52. Krysiak Ryszard Józef, 53. Litorowicz Janusz Antoni, 54. Łyziński Wiesław, 55. Maraszek Jerzy, 56. Martyniak Lech Stefan, 57. Mikłowski Remigiusz, 58. Mizerski Stanisław, 59. Nowak Jan Marek, 60. Nowakowska Henryka, 61. Ogrodowczyk Wojciech Leszek, 62. Paliński Krzysztof, 63. Pantow Paweł, 64. Pawlak Wiktor Jan, 65. Pietrzyk Jan, 66. Podbielski Jan, 67. Przeździk Marek, 68. Przybysz Tadeusz, 69. Przybyt Edward, 70. Ptak Marek, 71. Puka Jan Stanisław, 72. Rak Andrzej Norbert, 73. Rędzikowski Krzysztof, 74. Rogala Kazimierz Franciszek, 75. Rudkiewicz Henryka, 76. Sederski Leszek Henryk, 77. Sieńkowski Stefan, 78. Słomiak Janusz, 79. Służewski Roman, 80. Stachlewska Maria, 81. Stanek Jerzy Władysław, 82. Staśkiewicz Jan, 83. Surma Zenon Jan, 84. Szlachetka Ryszard, 85. Szostak Krzysztof, 86. Trzciński Marek Zenon, 87. Tymiński Antoni, 88. Wilczyński Sławomir, 89. Wilkoń Edward Józef, 90. Witek Wiesław, 91. Wołosz Jan, 92. Woźniak Stanisław Andrzej, 93. Wójcik Marek Jan, 94. Zakrzewski Bogdan, 95. Zaniewski Józef, 96. Zawadzki Edward, 97. Żulewski Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Kita Leszek, 99. Kluzowski Wojciech Franciszek, 100. Mosiala Jan, 101. Twarduś Zbigniew Stanisław, 102. Wiśniewski Piotr.