Monitor Polski

M.P.1998.42.584

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 września 1998 r.
o nadaniu orderu i odznaczeń.

Rej. 189/98

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Stolarek Tadeusz s. Józefa,

na wniosek Ministra Skarbu Państwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Sierakowski Edward s. Mariana,

na wniosek Wojewody Bydgoskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Skorupiński Ryszard s. Zenona,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kiliński Eugeniusz s. Sylwestra, 5. Małkowski Andrzej s. Alojzego, 6. Przybysz Barbara c. Tadeusza,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Nowicki Andrzej s. Stanisława.