Nowość Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2024.593

Akt indywidualny
Wersja od: 5 lipca 2024 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 maja 2024 r.
o nadaniu orderu

nr rej. 165/2024

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053) za wybitne zasługi na rzecz rozwoju medycyny i ochrony zdrowia, za działalność społeczną odznaczony zostaje:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

Krzysztof Adam Czarnobilski.